SEMPADAN SUNGAI

GARIS SEMPADAN SUNGAIDaerah Sempadan Sungai :

adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Daerah Penguasaan Sungai :
adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUNGAI

1.     Diatur dalam Peraturan Menteri PU No.63 Tahun 1993 tentang garis sempadan sungai, Daerah manfaat sungai, Daerah pemanfaatan sungai dan bekas sungai

2.     Pasal 4 – untuk sungai yang dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah, batas garis sempadan sungai ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan usulan Dinas.

3.     Penetapan Garis Sempadan sungai apabila dipandang perlu dapat disempurnakan setiap 5 (lima) tahun.

4.     Rencana Penetapan Garis Sempadan Sungai yang telah disempurnakan akan dituangkan dalam format produk hukum ditetapkan sebagai berikut :

a.   Sungai lintas propinsi ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan Peraturan Menteri;

b.   Sungai Lintas Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan Peraturan Daerah Provinsi;

Sungai dalam Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Daerah.